Friday, March 18, 2011

PENILAIAN TEMUDUGA

Dalam temuduga lazimnya penemuduga akan menilai diri anda dalam perkara-perkara seperti yang dijadualkan di bawah: Amat Baik 

Baik 

Sederhana 

Lemah 

Catitan PARAS RUPA FIZIKAL 
- Kekemasan dan cara berpakaian. 

TINGKAHLAKU 
- Perlakuan am, kesopanan, gaya dan ketenangan. 

KEPETAHAN BERTUTUR 
- Tenang, kelancaran penyampaian, perbendaharaan kata dan pemilihan perkataan dan penyampaian yang jelas. 

KEYAKINAN 
- Keyakinan diri, kematangan sikap dan pendapat, ketabahan dan kepastian. 

KEWIBAWAAN 
-Personaliti yang tegas lagi bertenaga, keupayaan untuk menyakinkan dan mempertahankan hujah. 

MOTIVASI 
- Desakan/kesungguhan, penyertaan dalam perbualan/perbincangan. 

PEMBAWAAN 
- Kemesraan dan kemampuan bergaul, perangai, berfikiran luas, kawalan emosi. 

KECERDASAN 
- Keupayaan analitikal, kecekapan menjawab, mentaakul, membina dan berfikiran logik. 

PENGETAHUAN 
- Berhubung dengan kelayakan dan pengalaman 

PENILAIAN TEMUDUGA SELURUHNYA….. 

Jika boleh jadi anda akan diambil terus untuk bekerja selepas temuduga itu ataupun anda akan diberitahu oleh penemuduga tentang keputusannya di dalam beberapa hari kelak. Jikalau anda tidak berjaya mendapat pekerjaan itu, janganlah berputus asa. Setiap kali anda ditemuduga, ianya akan menambahkan lagi pengalaman anda dan anda juga akan berpeluang untuk membaiki cara-cara dan kedudukan yang lepas. 

No comments:

Post a Comment